Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55231
Title: Dạy từ vựng cho học sinh nhỏ tuổi: nhận thức và thực hành của giáo viên Việt Nam dạy tiếng anh ở bậc tiểu học
Authors: Võ Thị Thanh Diệp
Keywords: Từ vựng
Học sinh nhỏ tuổi
Dạy tiếng anh
Giáo viên Việt Nam
Tiểu học
Abstract: Nghiên cứu của luận án hướng đến ba ý nghĩa – đi sâu tìm hiểu nhận thức và thực hành của giáo viên trong giảng dạy từ vựng tiếng Anh cho học sinh tiểu học, nêu rõ các phát hiện có minh chứng rõ ràng để trả lời hai câu hỏi của luận án và đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học từ vựng cho trẻ.
Advisor: Phạm Thị Hồng Nhung, Tôn Nữ Như Hương
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 154 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: en
Right: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • 26_April 2020 Final Thesis NCS DIEP_138 pages.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat_Vietnamese_ 26 April_2020 .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 864,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • SUMMARY_English_ 26 April_2020 DIEP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 618,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU luan an DIEP 8_4_2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 257,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 08 April 2020 TRANG THONG TIN dong gop Viet_Anh DIEP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 318,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.