Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55235
Title: Tổ chức dạy học các chủ đề môn Lịch sử lớp 10 ở trường Trung học phổ thông (theo chương trình 2018)
Authors: Nguyễn Thị Quý
Keywords: Lịch sử
Lịch sử lớp 10
Tổ chức dạy học
Abstract: Trên cơ sở khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức DH chủ đề môn LS, luận án xác định chủ đề và yêu cầu cần đạt của chủ đề. Từ đó đề xuất các hình thức và biện pháp tổ chức DH có hiệu quả các chủ đề của môn LS lớp 10 ở trường THPT (theo chương trình 2018) để góp phần pháp nâng cao chất lượng DH bộ môn.
Advisor: Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Anh Dũng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 249 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2020.5.14.toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2020.5.14. tóm tắt tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 679,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2020.5.14. tóm tắt tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 540,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2020.5.14.KL tom tắt điểm mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.