Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55239
Title: Quản lý nhà nước về bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước trung ương đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
Authors: Giáp Thị Yến
Keywords: Tiếng Anh
Bồi dưỡng tiếng Anh
Quản lý nhà nước
Cơ quan hành chính
Hội nhập quốc tế
Abstract: Luận án đã củng cố, bổ sung các khái niệm cơ quan hành chính nhà nước Trung ương, công chức cơ quan hành chính nhà nước Trung ương, bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước Trung ương, quản lý nhà nước về bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước Trung ương. Luận án đã làm rõ vị trí, vai trò và đặc điểm của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Trung ương gắn với yêu cầu sử dụng, yêu cầu bồi dưỡng tiếng Anh của đội ngũ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để thực hiện bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương có hiệu quả, luận án xác định nội dung chính của quản lý nhà nước về bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước Trung ương là các hoạt động xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước Trung ương; triển khai thực hiện chính sách, pháp luật; chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng hoạt động bồi dưỡng và tạo môi trường sử dụng tiếng Anh cho công chức cơ quan hành chính nhà nước Trung ương.
Advisor: Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Ngọc Vân
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 202 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Hành chính Quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 496,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 379,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 101,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang-thông-tin-moi-cua-luan-an 2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 110,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.