Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55246
Title: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả phẫu thuật gãy C1 - C2 do chấn thương
Authors: Kiều Viết Trung
Keywords: Chẩn đoán hình ảnh
Kết quả phẫu thuật
Chấn thương
Gãy C1 - C2
Abstract: Luận án đưa ra chỉ số kích thước khối bên C1, cuống đốt C2. Từ đó đưa ra kích thước vít phù hợp trong phẫu thuật cố định C1-C2 vững chắc. Đưa ra hiệu quả của một phương pháp phẫu thuật và việc xử dụng chất liệu ghép xương đồng loại, giúp bệnh nhân không đau nơi lấy xương ghép, cuộc mổ rút ngắn thời gian, tỷ lệ liền xương đạt 100%. Đưa ra được kết quả xa sau mổ ( thời gian theo dõi dài, 18 tháng): các chỉ số VAS, NDI, ASIA cải thiện có ý nghĩa thống kê so với trước mổ (11,24% so với 52,8%)
Advisor: Vũ Văn Hòe
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 27 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Quân Y
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 884,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt-Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 759,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 314,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.