Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55247
Title: Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo tinh thần của Luật tiếp cận thông tin năm 2016
Authors: Phí Thị Thanh Tuyền
Keywords: Thông tin
Quyền tiếp cận thông tin
Tiếp cận thông tin
Abstract: Niềm tin của nhân dân là yếu tố then chốt, quyết định sự ổn định chính trị của mỗi quốc gia. Trong xã hội hiện đại, có thể thấy, việc công khai thông tin sẽ làm gia tăng mạnh mẽ niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền, còn che giấu thông tin sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại. Vì vậy, công khai thông tin cần phải được coi là một ưu tiên của các cơ quan công quyền ở các quốc gia nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Bài viết đề cập tới một số nội dung cơ bản, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và pháp lý của quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so17.19.QuyentiepcanthongtintheoLuattiepcanthongtin2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 70,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.