Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55253
Title: Hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương Mai
Keywords: Thông tin kế toán
Hệ thống thông tin kế toán
Chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Luận án xây dựng được các thang đo có độ tin cậy cao để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong công ty chứng khoán là môi trường ngành, môi trường kiểm soát trong công ty chứng khoán, năng lực của kế toán viên, phần mềm kế toán và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó.
Advisor: Đào Thị Thu Giang, Trần Thị Kim Anh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 218 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngoại thương
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 4_Luan an_MaiNTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2_Tom tat luan an_VN_MaiNTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 738,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3_Tom tat luan an_EN_MaiNTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 522,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1_Nhung ket luan moi_VN_EN_MaiNTP.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 446,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.