Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorTrần Thị Thanh Thu-
dc.date.issued2019-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55254-
dc.description.abstractXây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, quán triệt thực hiện. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế độc lập, tự chủ cần có khả năng tận dụng được tối ưu các nguồn lực bên ngoài và bên trong cho sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời có khả năng ứng phó một cách hiệu quả với những biến động của thị trường khu vực và thế giới. Hội nhập vừa tạo ra cơ hội và thách thức cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết này đề cập định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam và ý nghĩa của việc hoàn thiện khung pháp luật để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập.-
dc.format.extent15 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectTự chủvi
dc.subjectĐộc lập, tự chủvi
dc.subjectHội nhập quốc tếvi
dc.titleHoàn thiện khung pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tếvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (393), tháng 8/2019-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.