Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55258
Title: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Cường
Keywords: Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực quản trị
Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
Nguồn nhân lực
Abstract: Trên cơ sở lý luận và kết quả phân tích các dữ liệu, tài liệu thứ cấp và sơ cấp, sử dụng phần mềm SPSS, mô hình Kano - IPA để đánh giá đúng thực trạng, hoạt động phát triển NNLQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (CNCSVN) theo giới hạn, phạm vi, đối tượng thuộc diện nhà nước quản lý; đánh giá phát triển NNLQT Tập đoàn CNCSVN theo các tiêu chí và các yếu tố tác động đến sự phát triển NNLQT Tập đoàn CNCSVN; rà soát các thành công, hạn chế và nguyên nhân, tập trung vào nội hàm và các hoạt động phát triển NNLQT tập đoàn về quy hoạch, chính sách, kế hoạch phát triển NNLQT tập đoàn, từ đó đưa ra các luận cứ thực tiễn tin cậy cho các giải pháp.
Advisor: Phạm Công Đoàn, Chu Thị Thủy
Issue Date: 2020-05
Type: Luận án
Extent: 159 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2020.cấptrường-TÓM TẮT (tiếng Việt) Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 650,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2020.cấptrường-TÓM TẮT (tiếng Anh) Luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 307,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.