Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55260
Title: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Quản trị rủi ro
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Ngân hàng thương mại
Abstract: Luận án đã bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học về năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại: (1) luận giải chi tiết ý nghĩa nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM (2) xây dựng và phân tích các nội dung năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM (3) hoàn thiện một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Luận án đã hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của một số Ngân hàng thương mại trên thế giới và Việt Nam gồm ngân hàng Citibank, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo để nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
Advisor: Hà Minh Sơn, Lê Thị Thùy Vân
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 254 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • full luận án sau PB kín.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • full tóm tắt tiếng việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • full tóm tắt bằng tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 802,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận mới Linh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 391,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • kết luận mới bằng tiếng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 13,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.