Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Văn Phát, Hồ Kỳ Minh-
dc.creatorĐặng Đình Đức-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other189-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55262-
dc.description.abstractLuận án làm rõ được các nhân tố tác động đến phát triển các khu công nghiệp; phân tích thực trạng các nhân tố tác động đến phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đề xuất kiến nghị đối với Chính phủ, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.-
dc.format.extent189 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsĐại học Kinh tế, Đại học Huếvi
dc.subjectKhu công nghiệpvi
dc.subjectKinh tế trọng điểmvi
dc.subjectVùng kinh tế trọng điểmvi
dc.subjectMiền Trungvi
dc.titleGiải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trungvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo-
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_DangDinhDuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • VN-Tom tat Luan an Đặng Đình Đức.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 571,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Eng-Tom tat Luan an Đặng Đình Đức.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 211,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin đóng góp mới LA_DangDinhDuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 269,12 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.