Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55263
Title: Quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Authors: Phùng Thu Hà
Keywords: Quản trị danh mục cho vay
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Danh mục
Ngân hàng thương mại
Abstract: Luận án làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả danh mục cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng thương mại bằng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA). Mô hình DEA được đề xuất trong luận án bao gồm: (i) Các biến đầu vào là chi phí hoạt động phân bổ cho khoản vay và số lượng nhân viên tín dụng phân bổ cho khoản vay; (ii) Các biến đầu ra là dư nợ trung bình, điểm xếp hạng tín dụng và thu nhập lãi vay quy về hiện tạị. Việc sử dụng mô hình DEA để đánh giá hiệu quả danh mục cho vay theo ngành kinh tế trong cả năm sẽ giúp ngân hàng thương mại có có sở lập kế hoạch quản trị danh mục cho vay trong năm tiếp theo cho phù hợp, tập trung cho vay những ngành kinh tế tiềm năng và hạn chế cho vay với những ngành nhiều rủi ro hoặc kém phát triển.
Advisor: Nguyễn Thị Hải Hà, Nghiêm Văn Bảy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 212 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phung Thu Ha_Tom tat luan an_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 713,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phung Thu Ha_Tom tat luan an_tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 682,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phung Thu Ha_nhung ket luan moi_tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 358,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phung Thu Ha_nhung ket luan moi_tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.