Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55282
Title: Hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội: thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Trần Văn Túy
Keywords: Nữ Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Quốc hội
Abstract: Nghị quyết Trung ương 7 - 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%”. Vậy tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội có đáp ứng được với yêu cầu đặt ra hay không và hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi phân tích thực trạng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội trong các khóa Quốc hội gần đây và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội tới.
Issue Date: 2019-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (394), tháng 9/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.so18.19.HĐnudaibieuQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 74,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.