Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55300
Title: Những vấn đề cần được làm rõ khi áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Authors: Nguyễn Ngọc Điện, Đỗ Thị Bông
Keywords: Bộ Luật Dân sự
Năm 2015
Tài sản đảm bảo
Giao dịch tài sản đảm bảo
Abstract: Bộ luật dân sự vướng mắc được ghi nhận từ thực tiễn. Tuy nhiên, để bảo đảm cho các quy định trong BLDS năm 2015 về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được áp dụng trên thực tiễn, đòi hỏi BLDS năm 2015 cần được cụ thể hoá bằng một văn bản hướng dẫn thi hành.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so20.2019_ApdungquydinhBLDS2015dambaothuchiennghiavuquansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 86,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.