Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55301
Title: Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn Quang Bình
Keywords: Bộ máy hành chính Nhà nước
Hành chính Nhà nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Abstract: Tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước không chỉ nhằm mục tiêu “giảm cơ học” để giảm chi ngân sách nhà nước, mà còn để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn, rất khó vì nó không đơn giản là công ăn việc làm của cán bộ, công chức mà là sự vận hành của cả hệ thống chính trị; không chỉ là số phận của những người công chức mà gắn theo đó là cuộc sống của gia đình họ; nó không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là đạo đức công vụ, sự tín nhiệm của nhân dân. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ máy hành chính nhà nước và đề xuất giải pháp vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so20.2019_Bomayhanhchinhnhanuoctinhgonhieuqua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 80,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.