Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55304
Title: Điều khoản bảo hiểm tạm thời trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Authors: Bạch Thị Nhã Nam
Keywords: Bảo hiểm tạm thời
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm
Abstract: Bảo hiểm tạm thời trong Quy tắc điều khoản bảo hiểm nhân thọ đang tạo ra các lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bảo hiểm đối với khách hàng. Đây không phải là một điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm theo luật định, nhưng xuất hiện trong thực tiễn hợp đồng bảo hiểm trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Bài viết phân tích các khái niệm, nội dung, thời hạn điều khoản bảo hiểm tạm thời, cơ sở pháp lý của thỏa thuận bảo hiểm tạm thời và bình luận các rủi ro pháp lý có liên quan đến điều khoản bảo hiểm tạm thời.
Issue Date: 2019-10
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (396), tháng 10/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP_so20.2019_Dieukhoanbaohiemtronghopdongbaohiemnhantho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 75,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.