Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55308
Title: Một số bài toán điều khiển tối ưu đối với hệ phương trình Navier- Stokes-Voigt
Authors: Trần Minh Nguyệt
Keywords: Bài toán
Bài toán điều khiển tối ưu
Hệ phương trình Navier- Stokes-Voigt
Abstract: Sự tồn tại nghiệm tối ưu, điều kiện cần tối ưu cấp một và điều kiện đủ tối ưu cấp hai của bài toán điều khiển tối ưu trong miền và bài toán điều khiển tối ưu thời gian đối với hệ phương trình Navier- Stokes- Voigt không dừng trong không gian ba chiều. Sự tồn tại nghiệm tối ưu, điều kiện cần tối ưu cấp một, điều kiện cần và điều kiện đủ tối ưu cấp hai của bài toán điều khiển tối ưu trên biên đối với hệ phương trình Navier- Stokes- Voigt không dừng trong không gian ba chiều.
Advisor: Cung Thế Anh
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 102 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tran Minh Nguyet - Luan An.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 379,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tran Minh Nguyet - Tom Tat Luan An -TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 280,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tran Minh Nguyet - Tom Tat Luan An -Tieng-Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 121,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tran Minh Nguyet - Thong tin tom tat ve nhung diem moi cua LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.