Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55319
Title: Nghiên cứu lai ghép phân cụm C-Means khả năng mờ và tính toán hạt
Authors: Trương Quốc Hùng
Keywords: Lai ghép
Lai ghép phân cụm C-Means
Tính toán hạt
Abstract: Luận án đề xuất thuật toán phân cụm C-Means khả năng mờ loại 2 khoảng dựa trên lực hấp dẫn hạt (GIT2FPCM). Phương pháp này làm giảm hệ số nhiễu và độ không chắc chắn của dữ liệu và qua đó làm tăng chất lượng của cụm. Hơn nữa, thời gian thực hiện phân cụm giảm đáng kể do kích thước dữ liệu giảm. Luận án đề xuất phương pháp phân cụm C-Means mờ loại 2 khoảng dựa trên tính toán hạt cải tiến (AGrIT2FPCM). Bên cạnh ưu điểm của IT2FPCM trong xử lý nhiễu và sự không chắc chắn, phương pháp này xác định trọng tâm của hạt để cải thiện phép đo khoảng cách giữa hạt và tâm của cụm qua đó nâng cao chất lượng phân cụm.
Advisor: Ngô Thành Long, Phạm Thế Long
Issue Date: 2020-05
Type: Luận án
Extent: 25 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: en
Right: Học viện Kỹ thuật quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tóm tắt luận án_TQH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 786,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thông tin Luận án_TQH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.