Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/55319
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Authors: Trịnh Thị Thủy
Keywords: Đời sống văn hóa
Toàn dân đoàn kết
Văn hóa
Description: Sau gần 20 năm triển khai thực hiện, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã thực sự trở thành một phong trào văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ và mang đến những hiệu quả thiết thực với những tiêu chí ngày càng được đổi mói, phù hợp với đời sống thưc tiễn.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Cộng sản số 939 (tháng 4 năm 2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • d952070b-a727-4788-be72-cc8285109758.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.