Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55406
Title: Doanh nghiệp và chính sách thương mại quốc tế (Việt Nam và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP)
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp
Chính sách
Thương mại quốc tế
TPP
Abstract: Bản tin “Doanh nghiệp và Chính sách thương mại quốc tế”, ấn phẩm phát hành hàng quý của Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế Trung tâm WTO — hòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mục “Tin Hội nhập” của Bản tin sẽ mang đến cho Bạn các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều hội nhập (WTO, đa phương, song phương). Mục “Chủ đề chính sách” tập trung chuyên sâu vào một chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp với những phân tích, bình luận sâu sắc của các chuyên gia. Mục “Thông tin hữu ích” sẽ giúp Bạn có được các kiến thức cơ bản về các khía cạnh khác nhau của quá trình hội nhập với hình thức diễn giải đơn giản, dễ hiểu.
Issue Date: 2010
Type: Bản thông tin
Extent: 16 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ban tin DN va CSTMQT so 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.