Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55427
Title: Rà soát Pháp luật Việt Nam với các cam kết WTO, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương về Mở cửa Dịch vụ cho đầu tư nước ngoài.
Authors: Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam
WTO
Hiệp định thương mại
Việt Nam
EU
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Dịch vụ
Đầu tư nước ngoài
Abstract: Rà soát Pháp luật Việt Nam với các cam kết WTO, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương về Mở cửa Dịch vụ cho đầu tư nước ngoài. Bài viết đưa ra những mục tiêu và bối cảnh Rà soát, giới hạn phạm vi rà soát; tổng hợp kết quả rà soát.
Issue Date: 2017
Type: Sách
Extent: 330 trang, pdf
Method: http://trungtamwto.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO và hội nhập VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ra soat ve Dich vu cho dau tu nuoc ngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.