Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55429
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam-
dc.date.issued2016-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55429-
dc.description.abstractRủi ro đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và các FTA - Hiện trạng và các đề xuất chính sách. Bài viết đề cập các rủi ro đối với thị trường bán lẻ và ngành bán lẻ Việt Nam; chính sách pháp luật nội địa và các cam kết quốc tế ảnh hưởng tới ngành bán lẻ Việt Nam; từ đó, đưa ra các đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ ngành bán lẻ Việt Nam phát triển bền vững.-
dc.format.extent136 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTrung tâm WTO và hội nhập VCCIvi
dc.subjectRủi rovi
dc.subjectBán lẻvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectTPPvi
dc.subjectFTAvi
dc.subjectNgành bán lẻvi
dc.titleRủi ro đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP và các FTA - Hiện trạng và các đề xuất chính sáchvi
dc.typeChuyên đề nghiên cứuvi
dc.source.methodhttp://trungtamwto.vn-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.