Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55438
Title: Thực trạng rối loạn cơ xương khớp của điều dưỡng viên bệnh viện tuyến quận huyện tại Hải Phòng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp
Authors: Hoàng Đức Luận
Keywords: Rối loạn cơ xương khớp
Điều dưỡng viên
Hải Phòng
Giải pháp can thiệp
Abstract: Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên và khá toàn diện tại Việt Nam về vấn đề RLCX trên một nhóm nghề nghiệp là điều dưỡng viên, bao gồm khảo sát tỉ lệ RLCX và ảnh hưởng của RLCX lên đời sống và công việc hàng ngày của điều dưỡng viên; đến đánh giá về các yếu tố liên quan đến tình trạng RLCX trên điều dưỡng viên và biện pháp can thiệp nhằm đánh giá một số thay đổi về tỉ lệ RLCX và kiến thức, thái độ thực hành của điều dưỡng viên với RLCX.
Advisor: Phạm Minh Khuê, Nguyễn Mai Hồng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 215 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Y Dược Hải Phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an sau phan bien kin-Hoang Duc Luan-19052020-final-ghep PL.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 16,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat luan an_HDL_Vn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 601,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an_HDL_En.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 260,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trang thông tin luận án Vn.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 79,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin LA Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 71,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.