Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55439
Title: Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhiệt áp dùng cho đạn ĐNA-7V
Authors: Trần Quang Phát
Keywords: Thuốc nổ
Chế tạo thuốc nổ
Chế tạo thuốc nổ nhiệt
Đạn ĐNA-7V
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở khoa học về TBE và khả năng sinh công của thuốc nổ, từ đó đã lựa chọn được phương pháp đánh giá khả năng sinh công của TBE qua hai đại lượng ΔP max và I tc phù hợp với điều kiện thực tế trong nước. Luận án cũng đã nghiên cứu sử dụng hỏa quang kế để đo nhiệt độ của vụ nổ TBE, từ đó định lượng được giai đoạn cháy sau của TBE
Advisor: Ngô Văn Giao, Ninh Đức Hà
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 140 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • ToanVan LuanAn NCS TranQuangPhat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS TranQuangPhat_TiengViet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS TranQuangPhat_English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.