Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55440
Title: Quá trình phân rã của Higgs boson h→Zy và h→ trong một số mô hình 3-3-1
Authors: Trịnh Thị Hồng
Keywords: Qua trình phân rã
Higgs boson h→Zy
H→
Mô hình 3-3-1
Abstract: Luận án đã xây dựng được các biểu thức giải tích tổng quát tính đóng góp bậc 1 vòng vào biên độ rã và từ đó tính tỷ số rã nhánh của quá trình rã h → Zy trong trường hợp tổng quát, bao gồm tất cả các đóng góp đã bị bỏ qua trong các công bố trước đây. Chúng tôi đã sử dụng chuẩn unitary để tính. Biểu thức giải tích cuối cùng được đưa về các hàm Passarino-Veltman theo chuẩn định nghĩa trong LoopTools. Đồng thời chúng tôi cũng chỉ ra được rằng một số đóng góp tương đối lớn, cần được đưa vào để phù hợp với giới hạn thực nghiệm hiện nay.
Advisor: Nguyễn Thanh Phong, Lê Thọ Huệ
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 171 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • ThesisTTHongfinalNew.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_TTHFINAL.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • summary_TTHFINAL.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongtinLAVN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 110,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongtinLAEnglish.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 74,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.