Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55441
Title: Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Đỗ Lâm Hoàng Trang
Keywords: Công bằng xã hội
Tăng trưởng kinh tế
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là từ năm 2010 đến nay, luận án đã đánh giá những thành tựu, hạn chế, từ đó rút ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp, chính sách có căn cứ khoa học và ý nghĩa thực tiễn phù hợp với giai đoạn từ nay đến năm 2030 để có thể thực hiện đồng thời hai mục tiêu tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các nhóm giải pháp, chính sách bao gồm: Nhóm giải pháp thúc đẩy TTKT mang tính đột phá; Nhóm giải pháp gắn TTKT với CBXH; Nhóm giải pháp về phát huy vai trò của Nhà nước trong việc kết hợp TTKT với CBXH; Nhóm giải pháp nâng cao vai trò của Đảng và các tổ chức xã hội trong việc thực hiện CBXH ở Việt Nam. Đây có thể là tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu vấn đề này.
Advisor: Vũ Anh Tuấn, Hoàng An Quốc
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 205 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • TRANG-LUANAN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG-TOMTAT-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 506,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG-TOMTAT-TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 423,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG-THONG TIN DIEM MOI-TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 283,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG-THONGTINDIEMMOI-TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.