Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55447
Title: Một số điểm mới trong bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019
Authors: Lê Mai Anh, Tống Thị Thanh Thanh
Keywords: Đạo đức
Nghề nghiệp
Luật sư
Việt Nam
Năm 2019
Abstract: Ngày 13/12/2019, Hội Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ra Quyết định số 01/QĐ-HĐLSTQ về việc ban hành "Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam" (sau đây gọi tắt là Bộ quy tắc năm 2019), thay thế Quyết định số 68/QĐ- HĐLSTQ của Hội đồng Luật sư toàn quốc về việc ban hành "Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam " vào ngày 20/7/2019 (sau đây gọi tắt là Bộ quy tắc năm 2019). Bộ quy tắc năm 2019 chứa đựng các giá trị chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, đồng thời là căn cứ để giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với luật sư, áp dụng trong phạm vi tổ chức xã hội, nghề nghiệp luật sư. Bài viết cập nhật những thay đổi cơ bản của Bộ quy tắc năm 2019 để ứng dụng vào chương trình đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 04/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat4.20.1 so dmoi_Bo Quy tac dduc uxu ngnghiep Lsu VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.