Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Minh Phương-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55460-
dc.description.abstractQuá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị Quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh nhũng kết quả đã đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Bài viết đánh giá khái quát thực trạng, chỉ rõ những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Quản lý Nhà nướcvi
dc.subjectĐơn vị sự nghiệp công lậpvi
dc.subjectCông lậpvi
dc.titleTổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và giải phápvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B5. To chuc lai don vi su nghiep cong lap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.