Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55476
Title: Xây dựng môi trường làm việc cho cán bộ, công chức hiện nay
Authors: Thịnh Văn Khoa
Keywords: Môi trường làm việc
Cán bộ
Công chức
Abstract: Môi trường làm việc là một khái niệm rộng chỉ tất cả những gì có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, phát triển và nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Môi trường này bao gồm cơ sở vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách, các mối quan hệ trong một cơ quan, đơn vị. Để xây dựng môi trường làm việc cho cán bộ, công chức đòi hỏi phải có môi trường một hệ thống chính sách, biện pháp đồng bộ nhầm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển của nền công vụ Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 290 ( 3/2020 )
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B10. Moi truong lam viec cho can bo, cong chuc hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.