Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55505
Title: Giải pháp phát triển du lịch di sản văn hóa
Authors: Nguyễn Phúc Lưu
Keywords: Di sản
Du lịch
Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng phát triển và khai thác các điểm du lịch di sản văn hóa của Việt Nam trong thời gian qua, những lợi ích đạt được, những bất cập, khó khăn và nguyên nhân. Trên cơ sở đó khuyến nghị và đề xuất với các nhà hoạch định phát triển du lịch di sản văn hóa cộng đồng địa phương một số giải pháp để phát triển du lịch di sản văn hóa Việt Nam một cách bền vững.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B14. Giai phap phat trien du lich di san van hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.