Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55522
Title: Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh - Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Authors: Nguyễn Thị Vân, Bùi Thị Bình
Keywords: Đại học Nội vụ
Thành phố Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Đào tạo
Bồi dưỡng
Nhân lực
Abstract: Bài viết giới thiệu những nội dung về lịch sử hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; ngành học mới mang thương hiệu của phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM; từ đó, đưa ra những định hướng tiếp tục phát triển thương hiệu Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B19. Phan hieu truong DH Noi vu tai TPHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.