Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55538
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh
Authors: Trần Ngọc Mai
Keywords: Quản lý Nhà nước
Đạo Cao Đài
Tây Ninh
Abstract: Bài viết trình bày các nội dung khái quát về đạo Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh; thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua; giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B20. Quan ly NN voi dao Cao Dai o tinh Tay Ninh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.