Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55542
Title: Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Authors: Ủy ban Pháp luật
Keywords: Báo cáo
Dự án
Luật Hàng không dân dụng
Hàng không
Thẩm tra
Sửa đổi
Bổ sung
Kỳ 7
Khóa XIII
Số: 2419/BC-UBPL13
Abstract: Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Số: 2419/BC-UBPL13) của Ủy ban pháp luật vào ngày 14/05/2014. Báo cáo gồm các nội dung: (1) Ý kiến chung; (2) Về quy định Nhà chức trách hàng không; (3) Về Thanh tra hàng không; (4) Về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; (5) Về việc quản lý đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; (6) Về thẩm quyền mở, đóng sân bay chuyên dùng; (7) Về Cảng vụ hàng không; (8) Về thẩm quyền quản lý chướng ngại vật, quản lý độ cao công trình; (9) Về bảo đảm hoạt động bay; (10) Về vấn đề sử dụng thương hiệu, nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển hàng không; (11) Về vấn đề vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh; (12) Về vấn đề bảo đảm an ninh hàng không; (13) Về lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.
Issue Date: 2014-05-14
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.