Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55543
Title: Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị - Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Triệu Thị Thu Hương
Keywords: Ý kiến cộng đồng
Quy hoạch đô thị
Quốc gia
Thế giới
Abstract: Bài viết trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới đưa ra các nội dung về kinh nghiệm tổ chức lấy ý kiến cộng đồng trong quy hoạch đô thị của một số nước trên thế giới; một số tham khảo kinh nghiệm và để dẫn dắt cho Việt Nam.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B21. Lay y kien cong dong trong quy hoach do thi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.