Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55547
Title: Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Authors: Hà Thành Đê
Keywords: Công chức
Viên chức
Luật Cán bộ, công chức
Luật Viên chức
Abstract: Bài viết giới thiệu những nội dung về chính thức bỏ chế độ " biên chế suốt đời " đối với viên chức; chính thức bỏ chế độ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ công chức tham nhũng đương nhiên bị buộc thôi việc; kéo dài thời hạn hợp đồng làm việc của viên chức lên 60 tháng; mở rộng thêm đối tượng được tuyển dụng vào công chức; và những thay đổi khác trong luật cán bộ công chức, viên chức.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.3.20.B22. Diem moi trong luat can bo cong chuc, vien chuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.