Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55555
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBộ Xây dựng-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55555-
dc.description.abstractBản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trình Quốc hội với những nội dung cụ thể sau: (1) Về bố cục của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (2) Về nội dung chi tiết của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi): (1) Về Chương 1. Những quy định chung (gồm 19 Điều, từ Điều 1 đến Điều 19); (2) Về Chương 2. Kinh doanh bất động sản (gồm 6 Mục, 30 Điều, từ Điều 20 đến Điều 49); (3) Về Chương 3. Kinh doanh dịch vụ bất động sản (gồm 3 Mục, 18 Điều, từ Điều 50 đến Điều 67); (4) Về Chương IV. Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản (gồm 4 Điều từ Điều 68 đến Điều 71); (5) Chương V. Điều khoản thi hành (gồm 3 Điều từ Điều 72 đến Điều 74) bao gồm các nội dung về hiệu lực thi hành (Điều 72); xử lý chuyển tiếp (Điều 73) và hướng dẫn thi hành (Điều 74).-
dc.format.extent26 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightshttp://quochoi.vnvi
dc.subjectBản thuyết minh chi tiếtvi
dc.subjectDự thảovi
dc.subjectLuật Kinh doanh bất động sảnvi
dc.subjectKhóa XIIIvi
dc.subjectKỳ 7vi
dc.subjectBất động sảnvi
dc.titleBản thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)vi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodKỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)-
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky7khoa13_ban thuyet minh chi tiet dt luat kd BDS (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 398,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.