Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55560
Title: Bản thuyết minh về dự án Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)
Authors: Toà án nhân dân tối cao
Keywords: Bản thuyết minh
Dự án
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân
Khóa XIII
Kỳ 7
Số: 90/TANDTC-KHXX
Abstract: Bản thuyết minh về dự án Luật Tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi) (Số: 90/TANDTC-KHXX) của Toà án nhân dân tối cao vào ngày 29/04/2014. Nội dung của bản thuyết minh gồm: (1) Về quan điểm chỉ đạo và các yêu cầu của việc soạn thảo sự án luật; (2) Về những nội dung cơ vản của dự thảo luật.
Issue Date: 2014-04-29
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 9 trang, pdf.
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 90-TANDTC_KHXX_Ky7khoa13_Ban thuyet minh ve du an luat tc TAND (sd).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 546,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.