Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55561
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBộ Xây dựng-
dc.date.issued2014-3-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55561-
dc.description.abstractBáo cáo tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở năm 2005, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và đề xuất các nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 20/3/2014, Bộ Xây dựng báo cáo tổng kết về kết quả thi hành Luật Nhà ở năm 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở như sau: (1) Đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, bất cập (Các kết quả đạt được, Các tồn tại, bất cập của Luật nhà ở hiện hành); (2) Đề xuất hướng sửa đổi Luật Nhà ở hiện hành (Quan điểm, yêu cầu xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi); Đề xuất các nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi).-
dc.format.extent31 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightshttp://quochoi.vnvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectNhà ởvi
dc.subjectLuật Nhà ở năm 2005vi
dc.subjectLuật Nhà ởvi
dc.subjectKhóa XIIIvi
dc.subjectKỳ 7vi
dc.titleBáo cáo tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở năm 2005, các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và đề xuất các nội dung của Luật Nhà ở (sửa đổi)vi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodKỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 07 (từ ngày 20/05/2014 đến ngày 24/06/2014)-
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.