Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55822
Title: Đánh giá độ bền thấm nước và khuếch tán ion clorua của bê tông có xét đến yếu tố ứng suất nén, ứng dụng trong kết cấu cầu
Authors: Hồ Xuân Ba
Keywords: Độ bền thấm nước
Khuếch tán ion clorua
Kết cấu cầu
Abstract: Luận án đã tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm phân tích tính thấm ion clorua qua bê tông chịu ảnh hưởng của tải trọng đối với 2 loại bê tông C30 và C40. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng đáng kể của tải trọng nén đến dộ thấm ion clorua của bê tông. Một mô hình thí nghiệm thấm ion clorua có xét đến tải trọng nén trực tiếp đã được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm dựa trên các kết quả nghiên cứu trên thế giới gần đây; thiết bị thí nghiệm này đã có các cải tiến để quá trình đo đạc được thuận lợi hơn, đặc biệt là quá trình kiểm soát lực nén trong bê tông. Luận án đã đề xuất được mối quan hệ giữa giữa khuếch tán ion clorua hệ số thấm nước của bê tông. Xác định được hệ số Ck để tính toán hệ số khuếch tán ion clorua từ hệ số thấm nước của cùng loại bê tông. Từ đó đề xuất công thức tính toán quan hệ giữa hệ số thấm nước và hệ số khuếch tán ion clorua của bê tông có xét đến ảnh hưởng của ứng suất trong bê tông cho 2 loại bê tông xem xét.
Advisor: Phạm Duy Hữu, Trần Thế Truyền
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 146 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Thuyet minh Luan an (7-6-2020) _HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tom tat luan an (Tieng Viet) (7-6-2020)_HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 665,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tom tat luan an (Tieng Anh) (7-6-2020)_HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 573,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Thông tin chung (TIENG VIET+Eng)-HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 363,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Thông tin chung (TIENG ANH)-HOXUANBA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 109,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.