Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55823
Title: Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng sử dụng bitum epoxy làm chất kết dính cho hỗn hợp asphalt tại Việt Nam
Authors: Trần Thị Cẩm Hà
Keywords: Tính chất cơ học
Khả năng sử dụng
Bitum epoxy
Hỗn hợp asphalt
Việt Nam
Abstract: Luận án xây dựng được phương trình hồi quy bậc 2 quan hệ giữa hàm độ kim lún (Pe), hàm nhiệt độ hóa mềm (SP) với các biến hàm lượng epoxy (BE) và thời gian bảo dưỡng (T). Đề xuất kết cấu lớp phủ mặt cầu thép bản trực hướng và bước đầu cũng đã chứng minh tính ưu việt của kết cấu sử dụng BTNE đặc biệt là BTNE50. Xây dựng các đường cong chủ |E*| của BTNE35, BTNE50 và BTNP ở nhiệt độ tham chiếu 300C. Bước đầu chỉ ra khả năng ứng dụng mô hình lưu biến 2S2P1D để mô hình hóa mô đun động |E*| của BTNE.
Advisor: Trần Thị Kim Đăng, Bùi Xuân Cậy
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 168 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin luận án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 279,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thông tin luận án Tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 91,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.