Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55903
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quảng cáo
Authors: Quốc hội
Keywords: Luật Quảng cáo
Quảng cáo
Tổng hợp ý kiến
Quốc hội
Kỳ họp thứ 2
Khóa XIII
Description: Báo cáo của Đoàn Thư ký kỳ họp về tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quảng cáo với một số nội dung như: cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo...
Abstract: Báo cáo của Đoàn Thư ký kỳ họp về tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quảng cáo với một số nội dung như: cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo...
Issue Date: 2011-11-11
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ hai (Từ ngày 20/10/2011 đến ngày 26/11/2011).
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ hai (Từ ngày 20/10/2011 đến ngày 26/11/2011).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06ba0601-5333-47bd-9aab-5b915b9d352f.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 274,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.