Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55917
Title: Nguồn gốc thực sự của cuộc chiến tranh lạnh Mỹ - Trung
Authors: Charles Edel, Hal Brands
Keywords: Nguồn gốc
Chiến tranh lạnh
Mỹ - Trung
Abstract: Bài viết giới thiệu những nội dung cốt lõi sâu xa về nguồn gốc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.
Issue Date: 2020
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội - TN 2020-11
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ng goc chtranh lanh My-Trung.TN2020.11).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.