Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55921
Title: Nghiên cứu về bá quyền 3.0: động lực của trật tự bá quyền
Authors: G. John Ikenberry, Danielh.Nexon
Keywords: Nghiên cứu
Bá Quyền 3.0
Abstract: Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ Hai kết thúc, nhiều nghiên cứu quyền chỉ tập trung vào những chủ đề như mối liên hệ giữa thế lực bá quyền với việc đem lại những lợi ích quốc tế chung, các nguyên nhân gây ra chiến tranh trong những giai đoạn chuyển tiếp bá quyền, và sự ổn đinh của trật tự bá quyền. Bài viết bàn luận và giới thiệu sự xuất hiện của một trào lưu nghiên cứu quốc tế mới về bá quyền. Trào lưu nghiên cứu này quan tâm đến góc độ chính trị của trật tự bá quyền và thiết lập trật tự bá quyền. Trật tự bá quyền được coi là phương tiện, là môi trường trung gian và đối tượng của hợp tác và tranh giành. Bá quyền không chỉ được nhìn nhận như là chủ thể thiết lập nên trật tự mà còn là những chủ thể điều hành trật tự chính trị trong nước kết họp với động lực của trật tự quốc tế. Trào lưu này bao gồm những nhận thức rõ ràng về các chiều cạnh của trật tự các quyền kết hợp như thế nào để xác định được những chi phí và lợi ích của các quyền. Nói ngắn gọn, các quyền và trật tự các quyền được coi như là những đối tượng phân tích dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều quan điểm lý thuyết và các cách tiếp cận phương pháp luận.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 39 trang, pdf
Method: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội - TN 2020 -3,4,5,6
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Thông tin khoa học xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngc ve ba quyen 3.0-TN2020.3-6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 61,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.