Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55939
Title: An ninh lương thực tại vùng chiến sự: Trường hợp của Syria
Authors: Phan Lương
Keywords: An ninh lương thực
Chiến sự
Lương thực
Abstract: Cuộc xung đột kéo dài gần 1 thập niên tại Syria được xác định là những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông này. Không chỉ tổn thất về người, chiến tranh còn hủy hoại nền tảng cơ bản của sự ổn định cũng như tương lai của đất nước, ảnh hưởng đến không chỉ thế hệ hiện tại mà còn cả những thế hệ tiếp sau. Một khía cạnh quan trọng của cuộc xung đột chính là vấn đề an ninh lương thực, vốn đóng vai trò sông còn trong mọi tiến trình ổn định xã hội.
Issue Date: 2020-04-10
2020-06-16
Type: Bài trích
Extent: 2 trang, pdf
Method: Tạp chí Hồ sơ sự kiện - số 420 - ngày 10-04-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Hồ sơ sự kiện
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hssk420.20.ANLT Syria.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.