Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55985
Title: Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ
Authors: Đào Xuân Thành
Keywords: Tội xâm phạm trật tự xã hội
Phòng ngừa
Miền Đông Nam Bộ
Abstract: Luận án đã làm rõ thêm mộ số vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình các tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đã phân tích, luận giải được những vấn đề lý luận về phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự xã hội trên các bình diện: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, cơ sở, chủ thể, phạm vi phòng ngừa các tội xâm phạm trật tự xã hội từ đó đưa ra các giải pháp có tính chất tham khảo nhất định. Luận án đã xây dựng được hai nhóm giải pháp tập trung và hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn tổ chức lực lượng phòng ngừa đáp ứng yêu cầu đặt ra luận án đã kiến nghị được các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ.
Advisor: Hồ Sỹ Sơn
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 170 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA DaoXuanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT DaoXuanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 298,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng DaoXuanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 216,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_DaoXuanThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 110,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.