Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/55988
Title: Ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Authors: Nguyễn Thị Phương Oanh
Keywords: Phương pháp dạy học
Dạy học bằng sơ đồ
Giáo dục thể chất
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Dạy học
Thể dục thể thao
Abstract: Luận án đã xác định và làm rõ được cơ sở lý luận của việc ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, từ đó tiến hành xây dựng quy ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 5 bước. Trong mỗi bước, luận án trình bày rõ cách thức thực hiện cũng như kết quả đạt được.
Advisor: Đồng Văn Triệu, Trần Trung
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 273 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bao cao tom tat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 804,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRANG THONG TIN LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 387,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.