Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56123
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorWRI, Viện Tài nguyên thế giới-
dc.date.issued2020-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56123-
dc.description.abstractBài viết này xem xét cách các mối quan hệ quyền lực, quyền hạn và lợi ích cạnh tranh để định hình cả về khả năng tiếp cận tài nguyên cũng như khả năng quản lý của từng cá nhân trong cộng đồng trong việc tham gia quản lý rừng. Nó xác định các mô hình tham gia quản trị rừng, giải thích các xu hướng này và nêu bật các cách mà theo đó việc tham gia quản lý các hệ sinh thái của phụ nữ được cải thiện.-
dc.format.extent44 trang,pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherWRI. orgvi
dc.rightshttps://www.wri.org/publication/whos-governing-community-forestsvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectCommunity Forestsvi
dc.subjectRừng côngvi
dc.subjectLiberian Forest Managementvi
dc.subjectQuản lý rừng Liberiavi
dc.titleWho’s Governing Community Forests? Gendered Participation in Liberian Forest Managementvi
dc.title.alternativeAi là người quản lý rừng công? Sự tham gia giới trong quản lý rừng Liberiavi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodhttps://www.wri.org/publication/whos-governing-community-forests-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • whos-governing-community-forests.wri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.