Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56152
Title: Chính sách hỗ trợ, phát triển các dân tộc thiểu số của Thái Lan
Authors: Võ Thị Minh Lệ
Keywords: Chính sách
Hỗ trợ
Phát triển
Dân tộc thiểu số
Thái Lan
Abstract: Chính phủ Thái Lan mặc dù đã có sự quan tâm đáng kể đến người dân tộc kể từ những năm 1950, song trên thực tế Thái Lan lại không có một chính sách riêng, đặc thù cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS). Thay vào đó, quốc gia này theo đuổi chính sách "hội nhập" thực chất là "đồng hóa", định hướng các nhóm DTTS hội nhập với dân tộc đa số Thái hơn là tôn trọng và bảo tồn sự đa dạng của các dân tộc. Mặc dù vậy, Chính phủ cũng đã thực thi một số chương trình hỗ trợ cho các bộ lạc miền núi và cộng đồng DTTS giảm nghèo, ổn định xã hội và phát triển bền vững. Bài viết góp phần làm rõ các chính sách mà Chính phủ Thái Lan đã áp dụng trong thời gian qua nhằm hỗ trợ, phát triển các DTTS sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của Thái Lan.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA2.20.Cs ho tro DTTS Thai Lan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.