Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56160
Title: Bảo hộ công dân trong tình huống khủng hoảng - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hương Lan
Keywords: Bảo hộ
Công dân
Khủng hoảng
Bảo hộ công dân
Việt Nam
Abstract: Việt Nam là một quốc gia có số lượng lao động xuất khẩu lớn trong khu vực Châu Á, Sau 30 năm đổi mới, cùng với chính sách mở cửa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, công dân Việt Nam đã có mặt tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều đó cho thấy sức mạnh và khả năng hội nhập, thích nghi cũng như vai trò quản bá văn hóa dân tộc của công dân Việt Nam. Tất nhiên, song hành với tình hình mới này là những thách thức đặt ra đối với công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài, đặc biệt là trong các tình huống khủng hoảng bất thường xảy ra ở nước sở tại như khủng bố dịch bệnh thiên tai, bão lụt...Bài viết tập trung làm rõ kinh nghiệm bảo hộ công dân ở nước ngoài trong tình huống khủng hoảng của một sổ nước; đúc rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào bối cảnh cụ thể của Việt Nam phù họp với pháp luật quốc gia và quốc tế.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật , Số 1-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat1.20.Bao ho cong dan t.huong khung hoang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.