Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56192
Title: Một số trao đổi về các điểm mới trong quy định về giao kết hợp đồng lao động theo bộ luật lao động năm 2019
Authors: Phạm Thị Thúy Nga
Keywords: Hợp đồng lao động
Bộ luật Lao động năm 2019
Lao động
Abstract: Bộ luật Lao động năm 2019 mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012 hiện hành với nhiều quy định mới. Trong đó có quỵ định mới về giao kết hợp đồng lao động, đây là những thay đổi có tác động lớn đến việc hình thành quan hệ lao động. Bên cạnh việc chỉ ra những điểm mới, bài viết nghiên cứu, luận giải về tính hợp lý hoặc chưa thực sự hợp lý trong các quy định mới về giao kết hợp đồng lao động.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật, số 03 -2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat3.20.Giao ket HDLD trong BLLD2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.