Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56195
Title: Bình luận quy định về tăng tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật lao động năm 2019
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Lao động nam
Tuổi nghỉ hưu
Bộ Luật Lao động năm 2019
Lao động nữ
Abstract: Tuổi nghỉ hưu là vấn đề luôn dành được sự quan tâm của mọi chủ thể trong xã hội, nghỉ hưu là quá trình đã kéo dài nhiều năm ở Việt Nam với không ít sự tranh luận và phải đến Bộ luật Lao động năm 2019 thì việc tăng tuổi nghỉ hưu mới chính thức được quy định. Bài viết cung cấp các thông tin với những bình luận, phân tích, đánh giá quá trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam và khả năng thực thi trong thực tế.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật, số 03 -2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nluat3.20.tang tuoi nghi huu-BLLD2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.