Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/56199
Title: Bình luận một số quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ luật Lao động năm 2019
Authors: Nguyễn Thanh Huyền
Keywords: Đại diện người lao động
Tổ chức đại diện
Người lao động
Bộ luật Lao động năm 2019
Abstract: Lần đầu tiên, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được quy định trong Bộ luật lao động năm 2019. Người lao động trong doanh nghiệp có thể tham gia tổ chức của công đoàn cơ sở hoặc thành lập, gia nhập tôt chức của người lao động tại doanh nghiệp - một tổ chức độc lập với tổ chức Công đoàn trong hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Quy định này được xem là một sự đổi mới, đó không chỉ là sự "tự do" thành lập, gia nhập công đoàn mà là sự "tự do" lựa chọn tổ chức đại diện của người lao động. Bài viết bình luận quy định về việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, với mong muốn gợi mở một số ý kiến để xây dựng Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, cũng như hoàn thiện các quv định về tổ chức Công đoàn cơ sở đề các tổ chức nàv thực sự là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 03-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NLuat3.20.To chuc dai dien ng LD tai co so-BLLD2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.